صفحه اصلی / پذیرش بدون کنکور

پذیرش بدون کنکور

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد قاینات ۹۸ – ۹۹

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد قاینات 98 - 99

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد ۹۸ – ۹۹ طی سال های اخیر ، دانشگاه های زیادی به ثبت نام بدون کنکور دانشجویان می پردازند که یکی از آن ها ، دانشگاه آزاد می باشد. علاقه مندان به تحصیل در یکی از دوره های کاردانی پیوسته ، کاردانی ناپیوسته ، …

مشاهده بیشتر »

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد فردوس ۹۸ – ۹۹

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد فردوس 98 - 99

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد ۹۸ – ۹۹ طی سال های اخیر ، دانشگاه های زیادی به ثبت نام بدون کنکور دانشجویان می پردازند که یکی از آن ها ، دانشگاه آزاد می باشد. علاقه مندان به تحصیل در یکی از دوره های کاردانی پیوسته ، کاردانی ناپیوسته ، …

مشاهده بیشتر »

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد طبس ۹۸ – ۹۹

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد طبس 98 - 99

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد ۹۸ – ۹۹ طی سال های اخیر ، دانشگاه های زیادی به ثبت نام بدون کنکور دانشجویان می پردازند که یکی از آن ها ، دانشگاه آزاد می باشد. علاقه مندان به تحصیل در یکی از دوره های کاردانی پیوسته ، کاردانی ناپیوسته ، …

مشاهده بیشتر »

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه پیام نور ۹۸ – ۹۹

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه پیام نور 98 - 99

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه پیام نور ۹۸ – ۹۹ در سال های اخیر ، شاهد ارائه بسیاری از رشته های بدون کنکور بوده ایم. دانشگاه پیام نور ، یکی از مراکزی می باشد که در این فرآیند شرکت دارد. در واقع داوطلبان می توانند هم با شرکت در آزمون …

مشاهده بیشتر »

ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور ۹۸

ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور 98

ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور ۹۸ دانشگاه پیام نور از یک نظام آموزشی خاصی تبعیت می کند و تحصیل در این دانشگاه با سایر دانشگاه ها متفاوت است. از جمله آن که حضور در کلاس های این دانشگاه اجباری نمی باشد و دانشجو یاد می گیرد بدون …

مشاهده بیشتر »

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد لردگان ۹۸ – ۹۹

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد لردگان 98 - 99

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد ۹۸ – ۹۹ هر ساله رشته های زیادی به صورت بدون کنکور ، در دانشگاه های مختلفی ارائه می شوند. یکی از این دانشگاه ها ، دانشگاه آزاد است. می توان گفت پس از اعلام نتایج کنکور که وضعیت مجاز یا غیر مجاز بودن داوطلبان …

مشاهده بیشتر »

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد رودهن ۹۸ – ۹۹

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد رودهن 98 - 99

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد ۹۸ – ۹۹ هر ساله رشته های زیادی به صورت بدون کنکور ، در دانشگاه های مختلفی ارائه می شوند. یکی از این دانشگاه ها ، دانشگاه آزاد است. می توان گفت پس از اعلام نتایج کنکور که وضعیت مجاز یا غیر مجاز بودن داوطلبان …

مشاهده بیشتر »

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد صفادشت ۹۸ – ۹۹

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد صفادشت 98 - 99

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد ۹۸ – ۹۹ هر ساله رشته های زیادی به صورت بدون کنکور ، در دانشگاه های مختلفی ارائه می شوند. یکی از این دانشگاه ها ، دانشگاه آزاد است. می توان گفت پس از اعلام نتایج کنکور که وضعیت مجاز یا غیر مجاز بودن داوطلبان …

مشاهده بیشتر »

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد دماوند ۹۸ – ۹۹

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد دماوند 98 - 99

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد ۹۸ – ۹۹ پس از اعلام نتایج کنکور ، در کارنامه اولیه ، وضعیت مجاز شدن داوطلبان یا غیر مجاز بودن آن ها نسبت به انتخاب رشته های با آزمون و بدون آزمون مشخص می شود. می توان گفت تقریبا تمام شرکت کنندگان در آزمون …

مشاهده بیشتر »

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد سما اندیشه ۹۸ – ۹۹

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد سما اندیشه 98 - 99

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد ۹۸ – ۹۹ پس از  اعلام نتایج کنکور ، در کارنامه اولیه ، وضعیت مجاز شدن داوطلبان یا غیر مجاز بودن آن ها نسبت به انتخاب رشته های با آزمون و بدون آزمون مشخص می شود. می توان گفت تقریبا تمام شرکت کنندگان در آزمون …

مشاهده بیشتر »