صفحه اصلی / ثبت نام رشته های بدون کنکور آزاد

ثبت نام رشته های بدون کنکور آزاد

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد قاینات ۹۸ – ۹۹

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد قاینات 98 - 99

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد ۹۸ – ۹۹ طی سال های اخیر ، دانشگاه های زیادی به ثبت نام بدون کنکور دانشجویان می پردازند که یکی از آن ها ، دانشگاه آزاد می باشد. علاقه مندان به تحصیل در یکی از دوره های کاردانی پیوسته ، کاردانی ناپیوسته ، …

مشاهده بیشتر »

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد فردوس ۹۸ – ۹۹

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد فردوس 98 - 99

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد ۹۸ – ۹۹ طی سال های اخیر ، دانشگاه های زیادی به ثبت نام بدون کنکور دانشجویان می پردازند که یکی از آن ها ، دانشگاه آزاد می باشد. علاقه مندان به تحصیل در یکی از دوره های کاردانی پیوسته ، کاردانی ناپیوسته ، …

مشاهده بیشتر »

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد طبس ۹۸ – ۹۹

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد طبس 98 - 99

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد ۹۸ – ۹۹ طی سال های اخیر ، دانشگاه های زیادی به ثبت نام بدون کنکور دانشجویان می پردازند که یکی از آن ها ، دانشگاه آزاد می باشد. علاقه مندان به تحصیل در یکی از دوره های کاردانی پیوسته ، کاردانی ناپیوسته ، …

مشاهده بیشتر »

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد لردگان ۹۸ – ۹۹

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد لردگان 98 - 99

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد ۹۸ – ۹۹ هر ساله رشته های زیادی به صورت بدون کنکور ، در دانشگاه های مختلفی ارائه می شوند. یکی از این دانشگاه ها ، دانشگاه آزاد است. می توان گفت پس از اعلام نتایج کنکور که وضعیت مجاز یا غیر مجاز بودن داوطلبان …

مشاهده بیشتر »

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد رودهن ۹۸ – ۹۹

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد رودهن 98 - 99

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد ۹۸ – ۹۹ هر ساله رشته های زیادی به صورت بدون کنکور ، در دانشگاه های مختلفی ارائه می شوند. یکی از این دانشگاه ها ، دانشگاه آزاد است. می توان گفت پس از اعلام نتایج کنکور که وضعیت مجاز یا غیر مجاز بودن داوطلبان …

مشاهده بیشتر »

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد صفادشت ۹۸ – ۹۹

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد صفادشت 98 - 99

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد ۹۸ – ۹۹ هر ساله رشته های زیادی به صورت بدون کنکور ، در دانشگاه های مختلفی ارائه می شوند. یکی از این دانشگاه ها ، دانشگاه آزاد است. می توان گفت پس از اعلام نتایج کنکور که وضعیت مجاز یا غیر مجاز بودن داوطلبان …

مشاهده بیشتر »

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد دماوند ۹۸ – ۹۹

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد دماوند 98 - 99

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد ۹۸ – ۹۹ پس از اعلام نتایج کنکور ، در کارنامه اولیه ، وضعیت مجاز شدن داوطلبان یا غیر مجاز بودن آن ها نسبت به انتخاب رشته های با آزمون و بدون آزمون مشخص می شود. می توان گفت تقریبا تمام شرکت کنندگان در آزمون …

مشاهده بیشتر »

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد سما اندیشه ۹۸ – ۹۹

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد سما اندیشه 98 - 99

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد ۹۸ – ۹۹ پس از  اعلام نتایج کنکور ، در کارنامه اولیه ، وضعیت مجاز شدن داوطلبان یا غیر مجاز بودن آن ها نسبت به انتخاب رشته های با آزمون و بدون آزمون مشخص می شود. می توان گفت تقریبا تمام شرکت کنندگان در آزمون …

مشاهده بیشتر »

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد جم ۹۸ – ۹۹

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد جم 98 - 99

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد ۹۸ – ۹۹ پس از اعلام نتایج کنکور ، در کارنامه اولیه ، وضعیت مجاز شدن داوطلبان یا غیر مجاز بودن آن ها نسبت به انتخاب رشته های با آزمون و بدون آزمون مشخص می شود. می توان گفت تقریبا تمام شرکت کنندگان در آزمون سراسری …

مشاهده بیشتر »

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد جوشقان قلی ۹۸

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد جوشقان قلی 98

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد ۹۸ – ۹۹ هنگامی که نتایج کنکور منتشر می شود ، وضعیت مجاز یا غیر مجاز بودن داوطلبان جهت ثبت نام بدون کنکور در تمام دانشگاه ها ، مشخص می شود که یکی از آن ها دانشگاه آزاد است. در واقع دانشگاه آزاد ، به ارائه برخی از رشته …

مشاهده بیشتر »