صفحه اصلی / انتخاب رشته / آخرین رتبه قبولی کتابداری در شاخه پزشکی دانشگاه پردیس خودگردان (بین الملل)

آخرین رتبه قبولی کتابداری در شاخه پزشکی دانشگاه پردیس خودگردان (بین الملل)

آخرین رتبه قبولی کتابداری در شاخه پزشکی دانشگاه پردیس خودگردان (بین الملل)
آخرین رتبه قبولی کتابداری در شاخه پزشکی دانشگاه پردیس خودگردان (بین الملل) ۹۸

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره رتبه قبولی کتابداری در شاخه پزشکی دانشگاه پردیس خودگردان و سایر رشته ها با مشاوران ایران مشاوره تماس حاصل نمایید. شماره تماس از طریق تلفن های ثابت –
تماس از سراسر کشور ۹۰۹۹۰۷۱۶۴۷
تماس از استـان تهران ۹۰۹۲۳۰۵۵۳۸

در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت و یا دریافت بسته تخفیف مشاوره کلیک کنید

.newchos.subsub2{overflow-y: scroll;
height: 246px;}

#myInput{color: #000;
width: 99%;
margin-right: 3px;

}
#myInput1{color: #000;width: 99%;margin: 3px ;

}

.newchos li:before{content: ” “;
width: 24px;
height: 24px;
background: url(“https://iranmoshavere.com/wp-content/plugins/selection/assets/css/success.png”);
position: absolute;
top: 8px;
right: 5px;}
.newchos li .slactive:before{
content: ” “;
width: 24px;
height: 24px;
background: url(“https://iranmoshavere.com/wp-content/plugins/selection/assets/css/success11.png”);
position: absolute;
top: 8px;
right: 5px;
}

تا کنون
۱۵۵۲۰۴۱
نفر از این نرم افزار استفاده کرده اند

آخرین رتبه قبولی کتابداری در شاخه پزشکی دانشگاه پردیس خودگردان (بین الملل)
رتبه در سهمیه

آخرین رتبه قبولی کتابداری در شاخه پزشکی دانشگاه پردیس خودگردان (بین الملل)
سهمیه قبولی

آخرین رتبه قبولی کتابداری در شاخه پزشکی دانشگاه پردیس خودگردان (بین الملل)
جنسیت

آخرین رتبه قبولی کتابداری در شاخه پزشکی دانشگاه پردیس خودگردان (بین الملل)
شهر داوطلب

آخرین رتبه قبولی کتابداری در شاخه پزشکی دانشگاه پردیس خودگردان (بین الملل)
رشته

آخرین رتبه قبولی کتابداری در شاخه پزشکی دانشگاه پردیس خودگردان (بین الملل)
دانشگاه

آخرین رتبه قبولی کتابداری در شاخه پزشکی دانشگاه پردیس خودگردان (بین الملل)
نوع دوره

کارنامه

۸۱۱۵ منطقه ۱ زن تهران کتابداری در شاخه پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان پردیس خودگردان
کارنامه
۱۳۶۳۱ منطقه ۱ زن اصفهان کتابداری در شاخه پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان پردیس خودگردان
کارنامه
۲۰۷۰۷ منطقه ۳ مرد قشم کتابداری در شاخه پزشکی دانشگاه علوم پزشکی همدان پردیس خودگردان
کارنامه
اطلاعات کارنامه
آخرین رتبه قبولی کتابداری در شاخه پزشکی دانشگاه پردیس خودگردان (بین الملل)
پرینت کارنامه

$(‘.groupgroups’).click(function(){
var gozashte=$(‘input’,this).val();
if (gozashte){
alert(“یک گروه آزمایشی لازم است”);
}else{
var lival = $(this).attr(‘data-value’);
$(‘.groupgroups input’).remove();
$(‘.groupgroups’).removeClass(“slactive”);
var txt=”;
$(this).append(txt);
$(this).addClass(“slactive”);
}
});

$(‘.yearyear’).click(function () {
$(‘.yearyear’).find(‘input’).remove();
$(‘.yearyear’).removeClass(“slactive”);
var lival = $(this).attr(‘data-value’);
var txt=”;
$(this).append(txt);
$(this).addClass(“slactive”);
});

function deletedarsad() {
$(‘.darsadback’).slideUp();
}
$(“.choos”).chosen({rtl: true});
$(‘#subgroup option’).hide();
$(‘#subgroup1 option’).hide();

var firsGroupVal=$(‘#mygroup .groupgroups.slactive’).attr(“data-id”);
if (!firsGroupVal){
var firsGroupVal = $(‘#mygroup option:first-child’).attr(“data-id”);
}
$(‘.subsub’ + firsGroupVal).show();

$(‘#mygroup .groupgroups’).on(‘click’, function () {
var value = $(this).attr(“data-id”);

$(‘.subsub’).hide();
$(‘.subsubone’).hide();
$(‘.subsub input’).remove();
$(‘.subsubone input’).remove();
$(‘.subsub’).removeClass(“slactive”);
$(‘.subsubone’).removeClass(“slactive”);
var subval = $(“#subgroup”).val();
var subval1 = $(“#subgroup1”).val();
if (subval != “”) {
$(“#subgroup”).val(“”);
}
if (subval1 != “”) {
$(“#subgroup1”).val(“”);
}
$(‘.subsub’ + value).show();

});

$(‘#subgroup’).trigger(“chosen:updated”);

$(‘.sl_submit_btn’).click(function () {
$(‘#sl_search_form’).submit();
});
function printworkbok() {
$(‘.workboks_table’).printThis({
importCSS: true,
importStyle: true,//thrown in for extra measure
loadCSS: “/app/css/printListTable.css”,
header: “

کارنامه کنکور


});
}
var gro=$(‘.newyear .groupgroups.slactive’).attr(‘data-value’);
if (gro){

}else{
$(‘#mygroup .newyear’).find(‘li’).eq(0).trigger(“click”);
}

$(‘.subsub’).click(function () {
$(‘.subsub’).find(‘input’).remove();
$(‘.subsub’).removeClass(“slactive”);
var gozashte=$(‘input’,this).val();
if (gozashte){
$(this).find(‘input’).remove();
$(this).removeClass(“slactive”);
}else {
var lival = $(this).attr(‘data-value’);
var txt = ”;
$(this).append(txt);
$(this).addClass(“slactive”);
}
});
$(‘.subsubone’).click(function () {
$(‘.subsubone’).find(‘input’).remove();
$(‘.subsubone’).removeClass(“slactive”);
var gozashte=$(‘input’,this).val();
if (gozashte){
$(this).find(‘input’).remove();
$(this).removeClass(“slactive”);
}else {
var lival = $(this).attr(‘data-value’);
var txt = ”;
$(this).append(txt);
$(this).addClass(“slactive”);
}
});

.workboks_table td a{
position:relative;
width:100%;
height:100%;
display:block;

}

.workboks_table tr img{
clear: both;
margin-left: 1%;
margin-top: 1px;
}

آخرین رتبه قبولی کتابداری در شاخه پزشکی دانشگاه پردیس خودگردان (بین الملل)

jQuery(‘body’).on(‘click’, ‘.workboks a:not(“.showwb”)’, function(e){

// prevent click
e.preventDefault();
e.stopPropagation();

// sort
var sort = jQuery(this).attr(‘href’).match(/sort=(w+)/)[1];

// append
jQuery(“#sl_search_form”).append(“”);

// search
jQuery(“#sl_search_form”).trigger(“submit”);
});

jQuery(“#sl_search_form”).submit(function(e){
e.preventDefault();
e.stopPropagation();

// var searchtype
var search_type = jQuery(‘input[name=searchtype]’).val();

if (search_type == 2 && jQuery(“input[name=’field[]'”).val() == undefined && jQuery(“input[name=’uni[]'”).val() == undefined) {
alert(“رشته یا دانشگاه را انتخاب نمایید”);
return;
}

if(search_type == 1 && jQuery(“input[name=rotbe_sahmie]”).val() == “” && jQuery(“input[name=’sahmie[]’]”).val() == undefined){
alert(“رتبه در سهمیه یا سهمیه قبولی را وارد نمایید”);
return;
}

if(search_type == 4 && (jQuery(‘input[name=group]’).val() == “” || jQuery(‘input[name=taraz]’).val() == “”)){
alert(“گروه آموزشی و تراز قبولی را وارد نمایید”);
return;
}

jQuery(“.iran_ajax_overlay”).fadeIn();

// ajax
jQuery.ajax({
url: jQuery(this).attr(‘action’),
data: jQuery(this).serialize(),
dataType: “HTML”
})
.done(function(msg){

// hide overlay
jQuery(‘.iran_ajax_overlay’).fadeOut();

// if there is result
if(jQuery(msg).find(‘.workboks’).length > 0){
jQuery(‘.workboks’).html(jQuery(jQuery(msg).find(‘.workboks’)).html());
}
else{
jQuery(‘.workboks’).html(“

کارنامه ای با این مشخصات وجود ندارد

“);
}

})
})

 

آخرین رتبه قبولی کتابداری در شاخه پزشکی دانشگاه پردیس خودگردان (بین الملل)

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره رتبه قبولی کتابداری در شاخه پزشکی دانشگاه پردیس خودگردان و سایر رشته ها با مشاوران ایران مشاوره تماس حاصل نمایید. شماره تماس از طریق تلفن های ثابت –
تماس از سراسر کشور ۹۰۹۹۰۷۱۶۴۷
تماس از استـان تهران ۹۰۹۲۳۰۵۵۳۸

در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت و یا دریافت بسته تخفیف مشاوره کلیک کنید

سوالات خود را در بخش نظرات با ما در میان بگذارید…

نوشته آخرین رتبه قبولی کتابداری در شاخه پزشکی دانشگاه پردیس خودگردان (بین الملل) اولین بار در ایران مشاوره. پدیدار شد.


منبع