صفحه اصلی / درصدقبولی دندانپزشکی / آخرین رتبه قبولی دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه ۹۷ – ۹۸

آخرین رتبه قبولی دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه ۹۷ – ۹۸

آخرین رتبه قبولی دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه 97 – 98
آخرین رتبه قبولی دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه ۹۷ – ۹۸

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره آخرین رتبه قبولی دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه ۹۷ – ۹۸ با مشاوران ایران مشاوره تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت –
تماس از سراسر کشور ۹۰۹۹۰۷۱۶۴۷
تماس از استـان تهران ۹۰۹۲۳۰۵۵۳۸

در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت و یا دریافت بسته تخفیف مشاوره کلیک کنید

.newchos.subsub2{overflow-y: scroll;
height: 246px;}

#myInput{color: #000;
width: 99%;
margin-right: 3px;

}
#myInput1{color: #000;width: 99%;margin: 3px ;

}

.newchos li:before{content: ” “;
width: 24px;
height: 24px;
background: url(“https://iranmoshavere.com/wp-content/plugins/selection/assets/css/success.png”);
position: absolute;
top: 8px;
right: 5px;}
.newchos li .slactive:before{
content: ” “;
width: 24px;
height: 24px;
background: url(“https://iranmoshavere.com/wp-content/plugins/selection/assets/css/success11.png”);
position: absolute;
top: 8px;
right: 5px;
}

تا کنون
۱۶۰۹۷۷۱
نفر از این نرم افزار استفاده کرده اند

آخرین رتبه قبولی دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه 97 – 98
سال تحصیلی

آخرین رتبه قبولی دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه 97 – 98
رتبه در سهمیه

آخرین رتبه قبولی دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه 97 – 98
سهمیه قبولی

آخرین رتبه قبولی دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه 97 – 98
جنسیت

آخرین رتبه قبولی دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه 97 – 98
رشته

آخرین رتبه قبولی دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه 97 – 98
دانشگاه

آخرین رتبه قبولی دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه 97 – 98
نوع دوره

کارنامه

۱۳۹۷ ۴۸۴ منطقه ۱ مرد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی ارومیه روزانه
کارنامه
۱۳۹۷ ۶۹۴ منطقه ۱ مرد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی ارومیه روزانه
کارنامه
۱۳۹۷ ۶۹۶ منطقه ۱ زن دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی ارومیه روزانه
کارنامه
۱۳۹۷ ۷۰۲ منطقه ۱ زن دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی ارومیه روزانه
کارنامه
۱۳۹۷ ۳۷۴ منطقه ۲ مرد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی ارومیه روزانه
کارنامه
۱۳۹۷ ۷۷۶ منطقه ۲ مرد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی ارومیه روزانه
کارنامه
۱۳۹۷ ۹۱۳ منطقه ۲ مرد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی ارومیه روزانه
کارنامه
۱۳۹۷ ۱۳۲۶ منطقه ۲ مرد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی ارومیه روزانه
کارنامه
۱۳۹۷ ۱۸۹۴ منطقه ۲ مرد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی ارومیه پردیس خودگردان
کارنامه
۱۳۹۷ ۲۴۹ منطقه ۳ مرد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی ارومیه روزانه
کارنامه
۱۳۹۷ ۴۳۷ منطقه ۳ زن دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی ارومیه روزانه
کارنامه
۱۳۹۷ ۴۳۷ منطقه ۳ زن دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی ارومیه روزانه
کارنامه
اطلاعات کارنامه
آخرین رتبه قبولی دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه 97 – 98
پرینت کارنامه

$(‘.groupgroups’).click(function(){
var gozashte=$(‘input’,this).val();
if (gozashte){
alert(“یک گروه آزمایشی لازم است”);
}else{
var lival = $(this).attr(‘data-value’);
$(‘.groupgroups input’).remove();
$(‘.groupgroups’).removeClass(“slactive”);
var txt=”;
$(this).append(txt);
$(this).addClass(“slactive”);
}
});

$(‘.yearyear’).click(function () {
$(‘.yearyear’).find(‘input’).remove();
$(‘.yearyear’).removeClass(“slactive”);
var lival = $(this).attr(‘data-value’);
var txt=”;
$(this).append(txt);
$(this).addClass(“slactive”);
});

function deletedarsad() {
$(‘.darsadback’).slideUp();
}
$(“.choos”).chosen({rtl: true});
$(‘#subgroup option’).hide();
$(‘#subgroup1 option’).hide();

var firsGroupVal=$(‘#mygroup .groupgroups.slactive’).attr(“data-id”);
if (!firsGroupVal){
var firsGroupVal = $(‘#mygroup option:first-child’).attr(“data-id”);
}
$(‘.subsub’ + firsGroupVal).show();

$(‘#mygroup .groupgroups’).on(‘click’, function () {
var value = $(this).attr(“data-id”);

$(‘.subsub’).hide();
$(‘.subsubone’).hide();
$(‘.subsub input’).remove();
$(‘.subsubone input’).remove();
$(‘.subsub’).removeClass(“slactive”);
$(‘.subsubone’).removeClass(“slactive”);
var subval = $(“#subgroup”).val();
var subval1 = $(“#subgroup1”).val();
if (subval != “”) {
$(“#subgroup”).val(“”);
}
if (subval1 != “”) {
$(“#subgroup1”).val(“”);
}
$(‘.subsub’ + value).show();

});

$(‘#subgroup’).trigger(“chosen:updated”);

$(‘.sl_submit_btn’).click(function () {
$(‘#sl_search_form’).submit();
});
function printworkbok() {
$(‘.workboks_table’).printThis({
importCSS: true,
importStyle: true,//thrown in for extra measure
loadCSS: “/app/css/printListTable.css”,
header: “

کارنامه کنکور


});
}
var gro=$(‘.newyear .groupgroups.slactive’).attr(‘data-value’);
if (gro){

}else{
$(‘#mygroup .newyear’).find(‘li’).eq(0).trigger(“click”);
}

$(‘.subsub’).click(function () {
$(‘.subsub’).find(‘input’).remove();
$(‘.subsub’).removeClass(“slactive”);
var gozashte=$(‘input’,this).val();
if (gozashte){
$(this).find(‘input’).remove();
$(this).removeClass(“slactive”);
}else {
var lival = $(this).attr(‘data-value’);
var txt = ”;
$(this).append(txt);
$(this).addClass(“slactive”);
}
});
$(‘.subsubone’).click(function () {
$(‘.subsubone’).find(‘input’).remove();
$(‘.subsubone’).removeClass(“slactive”);
var gozashte=$(‘input’,this).val();
if (gozashte){
$(this).find(‘input’).remove();
$(this).removeClass(“slactive”);
}else {
var lival = $(this).attr(‘data-value’);
var txt = ”;
$(this).append(txt);
$(this).addClass(“slactive”);
}
});

.workboks_table td a{
position:relative;
width:100%;
height:100%;
display:block;

}

.workboks_table tr img{
clear: both;
margin-left: 1%;
margin-top: 1px;
}

آخرین رتبه قبولی دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه 97 – 98

jQuery(‘body’).on(‘click’, ‘.workboks a:not(“.showwb”)’, function(e){

// prevent click
e.preventDefault();
e.stopPropagation();

// sort
var sort = jQuery(this).attr(‘href’).match(/sort=(w+)/)[1];

// append
jQuery(“#sl_search_form”).append(“”);

// search
jQuery(“#sl_search_form”).trigger(“submit”);
});

jQuery(“#sl_search_form”).submit(function(e){
e.preventDefault();
e.stopPropagation();

// var searchtype
var search_type = jQuery(‘input[name=searchtype]’).val();

if (search_type == 2 && jQuery(“input[name=’field[]'”).val() == undefined && jQuery(“input[name=’uni[]'”).val() == undefined) {
alert(“رشته یا دانشگاه را انتخاب نمایید”);
return;
}

if(search_type == 1 && jQuery(“input[name=rotbe_sahmie]”).val() == “” && jQuery(“input[name=’sahmie[]’]”).val() == undefined){
alert(“رتبه در سهمیه یا سهمیه قبولی را وارد نمایید”);
return;
}

if(search_type == 4 && (jQuery(‘input[name=group]’).val() == “” || jQuery(‘input[name=taraz]’).val() == “”)){
alert(“گروه آموزشی و تراز قبولی را وارد نمایید”);
return;
}

jQuery(“.iran_ajax_overlay”).fadeIn();

// ajax
jQuery.ajax({
url: jQuery(this).attr(‘action’),
data: jQuery(this).serialize(),
dataType: “HTML”
})
.done(function(msg){

// hide overlay
jQuery(‘.iran_ajax_overlay’).fadeOut();

// if there is result
if(jQuery(msg).find(‘.workboks’).length > 0){
jQuery(‘.workboks’).html(jQuery(jQuery(msg).find(‘.workboks’)).html());
}
else{
jQuery(‘.workboks’).html(“

کارنامه ای با این مشخصات وجود ندارد

“);
}

})
})

یکی از رشته تاپ و محبوب دانشگاه علوم پزشکی ارومیه که بسیاری از داوطلبان کنکور سراسری ۹۸ علاقمند به تحصیل در آن هستند رشته دندانپزشکی است، بنابراین اطلاع از «آخرین رتبه قبولی دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه ۹۷ – ۹۸» برای این افراد لازم و ضروری می باشد. معمولا مدت زمانی که برای دریافت مدرک دندانپزشکی لازم است ۶ الی ۷ سال می باشد که این یازه زمانی نیز به دو بخش ۲ سال و ۴ سال تقسیم می شود در دوره اول فرد به فراگیری علومی مثل میکروب‌شناسی و ایمنی‌شناسی،یوشیمی، آناتومی، بافت‌شناسی، فیزیولوژی، ژنتیک می پردازد سپس در گام بعدی این رشته را تخصصی تر فرا خواهند گرفت.

بازار کار رشته دندانپزشکی: دندانپزشکی جزء مشاغل پر درآمد کشور می باشد اما این موضوع به سطح تحصیلات، مهارت و تجربه فرد به عنوان دندانپزشکی بستگی خواهد داشت. بیمارستان های دولتی و خصوصی، کلینیک ها و مطب های خصوصی مناسب برای اشتغال این افراد می باشد. نکته مهم دیگری که باید ذکر کنیم این است که تعداد فارغ التحصیلان این رشته در سال های اخیر افزایش چشمگیری داشته است بنابراین اشتغال به کار فارغ التحصیلان این رشته کمی نگران کننده است. 

دانشگاه علوم پزشکی ارومیه یکی از دانشگاه های ارائه دهنده رشته دندانپزشکی می باشد که بسیاری از داوطلبان کنکور  آرزوی تحصیل در این دانشگاه را دارند، برای دستیابی به هدف این افراد مطلبی در خصوص آخرین رتبه قبولی دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه ۹۷ – ۹۸ ارائه داده ایم که شما عزیزان می توانید با مطالعه ی قسمت بالای مطلب تعدادی از کارنامه های داوطلبانی که در کنکور سراسری ۹۷ در دانشگاه مذکور پذیرفته شده اند را مشاهده کنید همچنین شما می توانید برای اطلاع از آخرین رتبه قبولی دندانپزشکی دانشگاه سراسری برای لینک کلیک کنید. در صورت تمایل برای آگاهی کامل در این زمینه با مشاوره تحصیلی ما در مرکز ایران مشاوره تماس حاصل فرمایید.آخرین رتبه قبولی دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه 97 – 98

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره آخرین رتبه قبولی دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه ۹۷ – ۹۸ با مشاوران ایران مشاوره تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت –
تماس از سراسر کشور ۹۰۹۹۰۷۱۶۴۷
تماس از استـان تهران ۹۰۹۲۳۰۵۵۳۸

در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت و یا دریافت بسته تخفیف مشاوره کلیک کنید

سوالات خود را در بخش نظرات با ما در میان بگذارید…

نوشته آخرین رتبه قبولی دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه ۹۷ – ۹۸ اولین بار در ایران مشاوره. پدیدار شد.


منبع